Modelování prostorově spojitých veličin

Tisk
Napsal uživatel Jana Leitgebová    Středa, 07 Listopad 2012 13:49

Modelování prostorově spojitých veličin: cesta od bodu ke geograficky spojitému povrchu

V rámci dnů GIS proběhne seminář pořádaný Technickou univerzitou v Liberci, Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou, v rámci projektů NeoCartoLink a KLIMATEXT. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 22.11. 2012 od 15:00 v budově "H" Technické univerzity v Liberci. Seminář má omezenou kapacitu 25 osob a je nutná registrace, tu můžete provést na webových stránkách GEOinformatika na TULce.

 

Cílem semináře je objasnění charakteristik různých interpolačních metod používaných k tvorbě map zobrazující prostorové rozložení geografických proměnných. Tyto proměnné jsou obvykle reprezentovány prostřednictvím bodových nebo liniových objektů. Interpolační metody umožňují stanovení hodnot prostorových veličin také v místech, kdte tyto hodnoty nebyly přímo měřeny. Tyto informace jsou cenné a mnohdy nezbytné pro mnoho oblastí výzkumu i praktických úloh.

Seminář povede Marta Angulo-Martínez, PhD., která vystudovala obor Geografie se zaměřením na GIS a fyzickou geografii. Svou doktorantskou práci zaměřila na studium klimatu a jeho vlivu na erozní ohrožení půdy. Spolupracovala se Španělskou národní geologickou službou. Momentálně spolupracuje na post-doktorské pozici na výzkumných projektech Technické univerzity v Liberci.

Přednáška se koná s podporou projektů Klimatext a NeoCartolink spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Aktualizováno Neděle, 18 Listopad 2012 20:04