• http://dnygis.tul.cz/

Staré mapy Liberce a Jizerských hor

PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator    Úterý, 25 Říjen 2011 21:41

Zatímco Liberec – Reichenberg – ještě nenajdeme na nejstarší mapě Čech od Mikuláše Klaudiána z roku 1518, Jizerské hory v podobě zelenými stromy zakresleného výběžku hraničního věnce hor jsou nepřehlédnutelné. Staré mapy jsou obdivované pro svou estetickou hodnotu stejně jako pro hodnotu historickou. Jejich studiem pochopíme leccos o životě lidí, kteří krajinu Liberce a hor v jeho okolí před staletími obývali. Kde byla pole a pastviny, jsou dnes ulice a domy, kde louka v údolí Harcovského potoka, vlní se hladina Harcovské přehrady. Staré mapy pomáhají nezapomenout místní názvy potoků, skal, pomníčků a samot. Ač kartografové 17 století neměli nástroje a poznatky svých soudobých kolegů, vytvářeli díla kvalitní obsahem a krásné jejich zpracováním. Nejnovější metody geografů, kteří si na pomoc berou nástroje geoinformatiky, dovolují staré mapy zpřístupnit s pomocí internetu každému, kdo jejich moudrost stojí.

Přednáška návštěvníky seznámí s vybranými starými plány města Liberce a topografickými, správními a turistickými mapami Jizerských od 18. století do poloviny 20. století, s jejich využitím pro studium změn v krajině a městě a se způsoby jejich zpracování metodami geografických informačních systémů. Doprovodným programem bude zpřístupnění vybraných starých map na mapovém serveru katedry geografie Technické univerzity v Liberci na počítačích v prostorách přednášky.

There are no images in the gallery.

 

Přednáška je připravena spoluprací Technické univerzity v Liberci, Jizersko-ještědského horského spolku a Státního oblastního archivu v Liberci. Koná se 22. listopadu 2011 od 17:00 do 19:00 hodin ve vekém přednáškovém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci. Na tuto akci není nutné se registrovat.

Aktualizováno Úterý, 25 Říjen 2011 21:52
 
gd.12_banner.jpg
DNY GIS: PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY | DNY GIS 2011 | Program pro veřejnost | Staré mapy Liberce a Jizerských hor