• http://dnygis.tul.cz/

Umíš mě číst?

PDF Tisk Email
Napsal uživatel Leoš Křeček    Pondělí, 18 Listopad 2013 21:36

Návštěvníci stanoviště si budou moci ověřit své znalosti orientace v mapě a vyzkoušet práci s vrstevnicemi, vzdáleností na mapě, dobou určenou pro výlet apod. Praktické úlohy na stanovišti jsou věnovány čtení turistických map např. při plánování výletů. Zároveň si návštěvníci budou moci na vystaveném posteru prohlédnout rozdíl mezi různými měřítky map a mezi skutečností na fotkách, v mapě, leteckém snímku nebo územním plánu.

Stanoviště zajišťuje Liberecký kraj, odbor územního plánování a stavebního řádu.

 
gd.12_banner.jpg
DNY GIS: PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY | Dny GIS 2013 | Stanoviště | Umíš mě číst?